Top 5 Data Analytics Tool

Top 5 Data Analytics Tool

developerzone

Sat Aug 20 2022
Top 5 Data Analytics Tool
Advertisnment

தரவு பகுப்பாய்வு (DA-Data Analysis) என்பது தரவுத் தொகுப்புகளை ஆராய்ந்து தரவு(Data) போக்குகளைக் கண்டறிந்து அவற்றில் உள்ள தகவல்களைப் பற்றிய முடிவுகளை எடுப்பதாகும். சிறப்பு அமைப்புகள் மற்றும் மென்பொருளின் உதவியுடன் தரவு பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.

பிரபலமான மற்றும் பயனுள்ள சில கருவிகள் இங்கே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன,

1. Microsoft Power BI

2. SAP BusinessObjects

3. Tableau

4. Google Data Studio

5. Oracle Analytics Cloud

Advertisnment