5 Must Software for Windows 11

5 Must Software for Windows 11

developerzone

Mon Nov 07 2022
5 Must Software for Windows 11
Advertisnment

5 Must Software for Windows 11

இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பைக்(link) கிளிக் செய்வதன் மூலம் நீங்கள் Software-களை பரிசோதித்து பார்க்க முடியும்

Productivity/office software: Microsoft 365

Archiving/unarchiving tools: WinRAR

Photo and video editing software: Adobe Lightroom

Antivirus: Kaspersky

Backup software: Aomei Backupper

Advertisnment