1 GB data costs ₹2000

1 GB data costs ₹2000

techietalks

Tue Aug 24 2021
1 GB data costs ₹2000
Advertisnment

ஒரு ஜிபி டேட்டாவின் விலை ₹2000

நம்மை வியக்க வைக்கும் அளவில் இந்த உலகில் நாம் அன்றாட உபயோகிக்கும் தரவுகளின் மதிப்பு இருக்கிறது. அவற்றின் விலை ஒப்பீடு பற்றி நாம் விரிவாக பார்ப்போம்,


  1. அமெரிக்காவில் ஒரு ஒரு GB data ₹600
  2. கனடாவில் ஒரு ஒரு GB data ₹904
  3. நியூஸ்ர்லாண்டில் ஒரு GB data ₹400
  4. பின்லாந்தில் ஒரு GB data ₹200
  5. குக்கரின்இல் ஒரு GB data ₹33
  6. இஸ்ரயேலில் ஒரு GB data ₹8
  7. இந்தியாவில் ஒரு GB data ₹6.50
Advertisnment